เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 ธันวาคม 2564
โดย : หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุ
ผู้เข้าชม : 596 คน
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " ข้อควรรู้และระวังในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ว.845) และการบริหารสัญญาตามมาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์ Covid-19 (ว.693) และการจำหน่ายพัสดุประจำปี " ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่