ประกาศยกเลิกการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่พร้อมครุภัณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 เมษายน 2565
โดย : หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุ
ผู้เข้าชม : 29 คน

ประกาศยกเลิกการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่พร้อมครุภัณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก


เอกสารดาวน์โหลด
1. procument (download)