ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2566
โดย : หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุ
ผู้เข้าชม : 550 คน

เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2567 (จ้างออกแบบอาคารนวัตกรรม สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน) (download)
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (download)
3. ประกาศเชิญชวนทั่วไป งานจ้างออกแบบศูนย์กีฬาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน (download)
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาบทเรียนและการเรียนรู้ ผ่านโลกเสมือนจริง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก (download)
5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2567 (จ้างออกแบบศูนย์กีฬาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (download)
6. ประกาศยกเลิกงานซื้อครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาบทเรียนและการเรียนรู้ ผ่านโลกเสมือนจริง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (download)
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (download)
8. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาบทเรียนและการเรียนรู้ ผ่านโลกเสมือนจริง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (download)
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์-สำนักงาน (โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้) (download)
10. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาบทเรียนและการเรียนรู้ ผ่านโลกเสมือนจริง) (download)
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์-โฆษณาและเผยแพร่ (ระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด) (download)
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณ (download)
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์-โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) (download)
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำลานจอดรถจักรยานยนต์ อาคาร 4 (download)
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์-ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (download)
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์-ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (download)
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (download)
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์สลับสัญญาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (download)
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (download)
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคาร ๕๕ ปี คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (download)
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (download)
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (download)
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (download)
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (download)
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (download)
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (download)
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (download)
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (download)
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (download)
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (download)
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (download)
32. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคาร ๕๕ ปี คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (download)
33. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์) (download)
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (download)
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (download)
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (download)
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์-ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ประจำอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (download)
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (download)
39. ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (download)
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์-รถยนต์ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (download)
41. ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (download)
42. ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (download)
43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์-กีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (download)
44. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์-รถยนต์ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2 (download)
45. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล 2) (download)
46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหอเกียรติยศ อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (download)
47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (download)
48. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์-รถยนต์ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (download)
49. ประกาศเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก งานจัดซื้อครุภัณฑ์-รถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน 1 ค้น (download)
50. ประกาศประกวดราคางานซื้อระบบกล้องวงจรปิดและรักษาความปลอดัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (download)
51. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รถยนต์เอนกประสงค์) (download)
52. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระบบกล้องวงจรปิดและรักษาความปลอดภัย) (download)
53. ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์-รถยนต์ 6 ล้อ) (download)
54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก (download)
55. ประกาศยกเลิกงานซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (download)
56. ประกาศประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (download)
57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ประกอบอาคารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (download)
58. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด) (download)
59. ประกาศยกเลิกการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่พร้อมครุภัณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก (download)