สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร. 1)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มีนาคม 2566
โดย : หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุ
ผู้เข้าชม : 404 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร. 1)

เอกสารดาวน์โหลด
1. สรุxผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (download)
2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 (download)
3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (download)
4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (download)
5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (download)
6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)
7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 (download)
8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (download)
9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (download)
10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (download)
11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (download)
12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (download)
13. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (download)
14. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (download)
15. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (download)
16. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (download)
17. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (download)
18. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (download)
19. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 (download)